Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
149
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
1
Namjestite subjekt unutar okvira za 
automatski fokus i pritisnite okidaè 
do pola.
2
Okrenite glavni prekidaè na | dok 
gledate kroz tražilo.
Možete provjeriti dubinu polja u tražilu dok je 
glavni okidaè ukljuèen |.
Odaberite metodu pregleda da provjerite je li glavna sklopka na poziciji za pregled (|). 
Standradna postavka je digitalni pregled.
Odaberite u [Preview Method] na [A Custom Setting] izborniku. (str.103)
Prikaz optièkog pregleda
• Informacija o snimanju nije prikazana u tražilu i okidaè se ne može pritisnuti sve dok je 
glavni prekidaè na položaju za pregled snimki (|).
• Možete provjeriti dubinu polja u svim opcija ekspozicije
Odabir metode pregleda
Digitalni pregled
Za provjeru kompozicije, ekpozicije i fokusa na LCD monitoru prije 
snimanja.
Optièki pregled
Za provjeru dubine polja na tražilu.
Preview Method
For checking exposure,
composition and focus
w/LCD before shooting
Digital Preview
Optical Preview