Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
150
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Korištenje ugraðene bljeskalice
Možete promjeniti vrijednost bljeskalice u rasponu od —2.0 do +1.0. Kompenzacija bljeskalice 
je u vrijednostima koje slijede za 1/3EV i 1/2EV.
* Namjestite intervale [Expsr Setting Steps] u [A Custom] izborniku. (str.144)
Odredite u [Flash Exp. Comp.] na [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Kompenzacija bljeksalice
Intervali
Kompenzacija bljeskalice
1/2EV
——2.0, —1.5, —1.0, —0.5, 0.0, +0.5, +1.0
1/3EV
——2.0, —1.7, —1.3, —1.0, —0.7, —0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
• m trepti u tražilu kad bljeskalica iskoèi za vrijjeme komenzacije bljeskalice. (str.20)
• Ako premašite masimalnu vrijednost bljeskalice kad je kompenzacija namještena na 
plus (+) stranu, kompenzacija neæe biti djelotvorna.
• Kompanzacija na minus (—) strani neæe djelovati na snimke koje su preblizu, kad je 
otvor ekspozicije premali ili kada je osjetljivost previsoka.
• Ova kompenzacija bljeskalice je takoðer djelotvorna kod vanjskih bljeksalica koje 
podržavaju P-TTL automatsku opciju.
1.0
0.5
0.5
0.0
Swtch dst msr pt
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
Cancel
OK