Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
152
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete koristiti sinkronizaciju spore bljeskalice može se koristiti kad snimate portrete sa 
sumrakom u pozadini. I portret i pozadina se lijepo snime.
  Korištenje b opcije (prioriteta okidaèa)
1 Namjestite izbornik opcija na b.
b (Prioritet okidaèa) opcija je namještena.
2 Pomoæu e-izbornika odaberite željenu brzinu okidaèa.
Pozadina neæe biti pravilno ispravljena ako je vrijednost otvora blende trepti kad namjestite 
brzinu okidaèa. Namjestite brzinu okidaèa tako da vrijednost otvore blende ne trepti.
3 Pritisnite K gumb.
Bljeskalica iskoèi.
4 Snimajte.
  Korištenje a (ruène) opcije
1 Namjestite biraè opcija na a.
a (ruèna) opcija je namještena
2 Namjestite brzinu okidaèa (ispod 1/180 sekunde) i vrijednost otvora blende da postignete 
pravilnu ekspoziciju.
3 Pritisnite K gumb.
Bljeskalica iskoèi
U a (ruènoj) opciji, ukljuèite bljeskalicu kad god želite.
4 Snimajte.
Odreðeni kriteriji su potrebni izmeðu broja vodilice, otvora blende i udaljenosti kod snimanja 
s bljeskalicom.
Izraèunajte i promjenite uvjete snimanja ako bljeskalica nije dovoljna.
Vodiè za brojeve ugraðene bljeskalice
Korištenje sinkronizacije spore bljeskalice
• Sinkronizacija spore bljeskalice uspori brzinu okidaèa. Snimke æe biti mutne ako 
se subjekt pomakne. 
• Sinkronizacija spore bljeskalice može se koristiti s vanjskom bljeskalicom.
Udaljenost i otvor blende kod korištenja ugrašene 
bljeskalice
Osjetljivost
Vodiè za brojeve ugraðene bljeskalice
ISO 200
15.6
ISO 400
22
ISO 800
31
ISO 1600
44
ISO 3200
62