Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
153
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Ova formula sluzi za raèunanje duljine bljeksalice za razlièite vrijednosti otvora blende.
Maksimalna duljina bljeskalice L1 = Broj vodièa ÷ Odabrani otvor blende
Minimalna duljina bljeskalice L2 Maksimalna duljina bljeskalice ÷ 5*
* Broj 5 koristi se u gornjim formulala kad fiksirana vrijednost koja je 
primjenjiva samo kad koristite smo ugraðenu bljeskalicu.
Primjer
Kad je osjetljivost [ISO 200] i otvor blende je F4
L1 = 15.6 ÷ 4 = oko 3.9 (m)
L2 = 3.9 ÷ 5 = oko 0.8 (m)
U tom sluèaju, bljeskalica se može koristiti u rasponu od 0.8 do 3.9 metara.
Bljeskalica se ne može koristiti kad je udaljenost manja od 0.7 metara. Kada se koristi 
ugraðena bljeskalica na manje od 0.7 metara, svjetlo se proðiri nepravilno i snimka može 
biti previše eksponirana.
Ova formula sluzi za raèunanje otvora blende za razlièite udaljenosti snimanja
Otvor blende F = Broj vodilica ÷ udaljenost snimanja
Kad je osjetljivost [ISO 200] i udaljenost snimanja je 5.2 metra, vrijednost otvora blende je:
F = 15.6 ÷ 5.2 = 3
Ako razultat (kao 3 u primjeru) nije na raspolaganju kako otvor blende, odaberite najbliži 
manji broj (2.8 u primjeru) se obièno koristi.
Kako izraèunati daljinu snimanja od vrijednosti otvora blende
Kako izraèunati otvor blende iz udaljenosti snimanja