Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
157
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
AF360FGZ nema opciju za odabir velièine fomrata na [DIGITAL], no razlika izmeðu kota 
gledanja izmeðu standardnog 35mm formata i 
r se automatcki raèuna ovisno 
o fokusnoj duljini leæe koju koristite (kod korištenja DA, D FA, FA J, FA ili F leæa).
Pokazatelj konverzije pojavi i inikator formata velièine nestane kad je mjeraè vremena 
ekspozicije 
r ukljuèen. (Vraæa se na 35 mm format prikaza kad je mjeraè vremena 
ekspozicije iskljuèen).
* Korištenje širokog kuta
Koristite ovu opciju bljeskalice s AF540FGZ ili AF360FGZ bljeskalicom. Kad je opcija 
bljeskalice namještena na [P-TTL auto], bjeskalica opali prije snimanja i koristeæi metodu 
mjerenja 16 segmenata omoguæi više kontrole. P-TTL auto je na raspolaganju s opcijama 
bljeskalice kada koristite dvije ili više AF540FGZ ili AF360FGZ jedninice. 
1 Skinite poklopac s baze a bljeskalicu i prièvrstite vanjsku bljeskalicu 
(AF540FGZ ili AF360FGZ).
2 Ukljuèite kameru i vanjsku bljeskalicu.
3 Namjestite vanjsku bljeskalicu na [P-TTL auto].
4 Provjerite da je bljeskalica napunjena i tada snimajte.
O prikazu LCD monitora za AF360FGZ
Fokusna duljina leæe
85mm
77mm
50mm
35mm
28mm
24mm
20mm
18mm
AF360FGZ 
LCD monitor
Mjerenje 
vremena 
ekspozicije
Iskljuèeno
85mm
70mm
50mm
35mm
28mm
24mm*
Mjerenje 
vremena 
ekspozicije
Ukljuèen
58mm
48mm
34mm
24mm
19mm
16mm*
Korištenje P-TTL Automatske opcije
• P-TTL automatsko je moguæe samo s AF540FGZ ili AF360FGZ bljeskalicom.
• b æe zasvijetliti u tražilu kada je bljeskalica spremna (napunjena u potpunosti).
• Za detalje kao što su metoda upravljanja i efektivna udaljenost, proèitajte uputstva za 
rukovanje vanjskom bljeskalicom.
• Bljeskalica ne opali kad je subjekt dovoljno osvjetljen kada je opcija bljeskalice na 
ili 
i. Zbog toga to možda nije pogodno za snimanje po danu.
• Nikad nemojte pritisnuti gumb za otvaranje ugraðene bljeskalice kad je vanjska 
bljeskalica prièvršæena na kameru. Ugraðena bljeskalica æe udariti vanjsku bljeskalicu. 
Ako želite koristiti obje istovremeno, pogledajte str.160 za metodu spajanja.