Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
158
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
S AF540FGZ ili AF360FGZ, možete bljeskalicu opaliti da snimate kod brzine okidaèa veæe 
od 1/180 sekunde. Brza sinkronizacija bljeskalice može se koristiti s bljeskalicom priljuèenom 
na kameru ili s bežiènom.
Spajanje i korištenje AF540FGZ ili AF360FGZ s kamerom
1 Skinite poklopac s baze a bljeskalicu i prièvrstite vanjsku bljeskalicu 
(AF540FGZ ili AF360FGZ).
2 Okrenite izbornik opcija i namjestite opciju ekspoziciju na b ili a.
3 Ukljuèite kameru i vanjsku bljeskalicu.
4 Namjestite opciju sinkronizacije na HS b (brzu sinkronizaciju bljeskalice).
5 Provjerite da je bljeskalica napunjena i tada snimajte.
Snimajte pomoæu bljeskalice bez spajanja kamere i bljeskalice sa žicom tako da koristite dvije 
AF540FGZ ili AF360FGZ. Brza sinkronizacija bljeskalice nije moguæa kod bežiène opcije.
Korištenje opcije brze sinkronizacije bljeskalice
• b æe zasvijetliti u tražilu kada je bljeskalica spremna (napunjena u potpunosti).
• Brza sinkronizacija bljeskalica je samo na raspolaganju kada je brzina okikdaèa veæa 
od 1/180 sekunde.
• Brza sinkronizacija bljeskalice nije na raspolaganju kad je opcija ekspozicije 
namještena na p (žarulju).
Korištenje bežiène opcije
Spojite obje AF540FGZ ili AF360FGZ bljeskalice na isti kanal. Pogledajte uputstva za 
korištenje AF540FGZ ili AF360F GZ za detalje.