Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
159
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
  Korištenje bežiène opcije
1 Namjestite AF540FGZ ili AF360FGZ na željenu lokaciju.
2 Namjestite sklopku vanjske bljeskalice [WIRELESS].
3 Namjestite bežiènu opciju vanjske bljeskalice na [S] (Slave).
4 Okrenite izbornik opcija i namjestite opciju ekspoziciju na e, b, c ili a opciju.
5 Namjestite prekidaè vanjske bljskalice na kameri na [WIRELESS].
6 Odaberiote bežiènu opciju vanjske bljesklice na a (Master) ili A (kontrola).
• Bežièna opcija nije na raspolaganju za ugraðenu bljeskalicu.
• Postavite opciju vanjske bljesklice na [SLAVE1].
Daljinska kontrola bljeskalice (P-TTL opcijja bljesaklice)
Ove informacije se izmjenjuju izmeðu dvije vanjske bljeskalice (AF540FGZ ili 
AF360FGZ) prioje nego bljeskalica opali kad vanjsku bljeskalicu koristite s bežiènom 
bljeskalicom.
Pritisnite okidaè do kraja.
1 Bljeskalica na kameri emitira mali kontrolni bljesak 
(pokazuje opcijau bljeska kamere).
2 Bežièna vanjska bljeskalica emitira kontrolni bljesa 
(pokazuje potvrdu subjekta).
3 Bljeskalica na kameri emitira mali bljesak 
(pokazuje bljesak vanjske bežiène bljeskalice): 
* Bljeskalica na kameri emitira mali kontrolni bljesak još jednom da pokaže 
trajanje bljeskalice za vrijeme dok je HS b (High-speed sync) odabrano.
4 Vanjska bljeskalica emitira glavni bljesak.
Postavite opciju vanjske bljesklice na [SLAVE1].