Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
160
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Kao i s ugraðenom bljeskalicom, redukcija crvenog oka je moguæa s vanjskom bljeskalicom. 
Možda nije moguæa s nekim bljeskalicama ili postoje ogranièenja kod korištenja. Pogledajte 
tabelu na str.156.
Kod korištenja ugraðene bljeskalice s AF540FGZ ili AF360FGZ koja je namještena na 
sinkronizaciju bljeskalice u pozadini, i ugraðena bljeskalica æe koristiti istu opciju. 
Provjerite da obje su obje bljeskalice napunjene prije snimanja.
Kao što je prikazano niže, stavite adapter baze F
G
 (dodatna oprema) na bazu bljeskalice 
kamere i na adapter baze s kamere (dodatna oprema) na dno vanjske bljeskalice i spojite ih s 
produžnim žicom F5P (dodatna oprema). Adapter bljeskalice s kamere F ima navoj za stativ.
Samo P-TTL automatska bljeskalica se moeže koristiti u kombinaciji s ugraðenom bljeskalicom.
Kako kombinirati s ugraðenom bljeskalicom
Redukcija crvenog oka
• Funcija redukcije crvenog oka radi i kod korištenja vanjske bljeskalice. (str.54)
• Ako koristite redukciju crvenog oka kad je vanjska bljeskalica namještena kao 
sekundarna bljeskalica ili s bežiènom funkcijom, pred-bljesak za redukciju crvenog oka 
æe ukljuèiti vanjsku bljeskalicu. Nemojte koristiti redukciju crvenog oka kad koristite 
sekundarnu bljeskalicu.
Sinkronizacija bljeskalice u pozadini
Korištenje ugraðene bljeskalice s vanjskom bljeskalicom