Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
161
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Mo\ete kombinirati dvije ili više vanjske bljeskalice (AF540FGZ ili AF360FGZ) ili možete koristiti 
vanjsku bljeskalicu u kombinaciji s ugraðenom. Možete koristiti produžnu žicu da spojite 
terminal na bljeskalici na AF540FGZ. Možete spojiti AF360FGZ jedinice kao što je prikazano u 
ilustraciji niže. Spojite vanjsku bljeskalicu na adapter F (dodatna oprema) na adapter a kmere 
F (dodoatna oprema) i tada spojite još jedan adapter s kamere F s vanjskom bljeskalicom s 
produžnom žicom F5P (dodatna oprema). Pogledajte vodiè bljeskalice za detalje.
Kod kombiniranja dvije ili više vanjske bljeskalice
Višestruki bljesak
• Nemojte kombinirati s dodatnom opremoj koja ima drugaèiju brojj kontakata jer može 
doæi do kvara.
• Komibiniranje s bljeskalicama drugih proizvoðaèa može uzrokovati kvar. Preporuèamo 
korištenje AF540FGZ ili AF360FGZ.
Kod korištenja više jedinica vanjske bljeskalice ili vanjske jedinice s ugraðenom 
bljeskalicom, P-TTL se koristi za kontrolu bljeskalice.