Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
162
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Kombiniranjem dvije ili više vanjske bljeskalice (AF540FGZ or AF360FGZ) ili korištenjem 
vanjske bljeskalice u kombinaciji s ugraðenom omoguæava forografiranje s višestrukim 
bljeksalicama (fotografija sa sinkronizacijom kontrasta i kontrole). Ovo se zasniva na razlici 
izmeðu kolièine svijetla koje se emitira s razlièitih jedinica.
1 Indirektno spajanje vanjske bljeskalice na kameru. (str.160)
2 Namjestite opciju sinkronizacije za vanjsku bljeskalicu na opciju sinkronizacije kontrole 
kontrasta.
3 Okrenite izbornik opcija i odaberite ekspoziciju e, b, c ili a.
4 Provjerite da su obje bljeskalice nappunjene i tada snimajte.
Sinkronizacija kontrasta i kontrole bljeskalice
• Nemojte kombinirati dodatnu opremu koja ima razlièiti broj kontakata jet momože 
uzrokovati kvar.
• Kombiniranje s bljeskalicama drugih proizvoðaèa može uzrokovati kvar. Preporuèamo 
korištenje PENTAX bljeskalica.
• Kod korištenja dvije ili više vanjskih bljeskalica sinkronizacije kontrasta i kontrole opcija 
je podešena na glavu bljeskalicu s omjerom 2 (glavna bljeskalica) : 1 (pomoæne 
bljeskalice). Kad vanjsku bljeskalicu koristite u ugraðenom bljeskalicom, omjer je 2 
(vanjska bljeskalica) : 1 (ugraðena bljeskalica).
• Kod korištenja više jedinica vanjske bljeskalice ili vanjske jedinice s ugraðenom 
bljeskalicom, P-TTL se koristi za kontrolu bljeskalice.
• Najbrža sinkronizacija bljeskalice je 1/180 sekonde kod opcije sinkronizacije kontrole 
kontrasta.