Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
163
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Postavke za vrijeme prikaza
Odabir infromacija koje su prikazane za vrijeme pregleda i želite li prikazati upozorenje 
podruèja prevelike ekponiranosti.
Kamera promjeni prikaz informacija kada pritisnete M gumb.
1
Odaberite [Plybk dsply mthd] na [Playback] izborniku.
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè 
(
p).
Pojavi se ekran za odabir metoda pregleda.
3
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
p) odaberite [Display Style].
4
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
mn) odaberite 
informacije koje želite prikazati.
Promjena metode prikaza 
Standard
(Standardne)
Snimljena snimka i pokazatelji su prikazani.
Histogram
Snimke i histogram su prikazani
Detailed Info
(Snimka+Detaljne 
informacije)
Informacije o snimci prikazane su s minijaturom u gornjem lijevom uglu.
No info. Display 
(bez prikaza)
Samo snimke su prikazane
Last Memory
(Zadnje saèuvane 
postavke)
Postavke prikaza su saèuvane od prethodnog korištenja.
Plybk dsply mthd
Display Style
Bright Portion
Standard
Bright Portion
Standard
Histogram
Detailed Info
No info. Display
Last memory
Plybk dsply mthd
OK
Cancel
Display Style
OK