Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
164
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
5
Pritisnite OK gumb.
Odabrane postavke informacija su saèuvane.
6
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
n) odaberite 
[Bright Portion].
7
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite O (On) 
ili P (Off).
8
Pritisnite MENU gumb dva puta.
Kamera je spremna za snimanje.
Možete pregledati sve snimke na Vašoj SD memorijskoj kartici uzastopno. (str.70)
Odaberite interval prikazivanja snimke izmeðu [3 sec], [5 sec], [10 sec] ili [30 sec]. 
Standardna postavka je [3 sec].
Odaberite [Slideshow] u [Q Playback] izborniku (str.100).
Pogledajte str.18 za raune detaljne informacije u prikazu.
Biranje postavki projekcije
Nakon biranja postavki, pritisnite 
4 gumb da zapoènete projekciju.
Plybk dsply mthd
3 sec
5 sec
10 sec
30 sec
Playback
Instant Review
Preview Display
Cancel
OK
OK
Digital Filter
Slideshow
1 sec