Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
165
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Postavke kamere
Uvijek formatirajte novu SD memorijsku karticu s kamerom prije njenog korištenja.
Formatiranje kamere æe obrisati sve informacije na SD memorijskoj kartici.
1
Odaberite [Format] na [Set-up] izborniku (str.101).
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p) da prikažete ekran za 
formatiranje.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
m) odaberite 
[Format].
4
Pritisnite 
4 gumb.
Formatiranje zapoène. Kad je formatiranje završeno, kamera je spremna za snimanje.
Formatiranje SD Memorijske Kartice
• Nemojte otvarati poklopac kartice kod formatiranja SD memorijske kartice. 
Kartica se tako može uništiti.
• Formatiranje æe obrisati i zaštiæene snimke. Budite oprezni.
Format
Cancel
Format
All data deleted
OK
OK