Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
168
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
7
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
op) odaberite grad 
destinacije.
Trenutno vrijeme, lokacija i razlika u vremenu 
odabranog grada su prikazani.
8
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
n) odaberite [DST] 
(ljetno vrijeme).
9
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite O (On) 
ili P (Off).
Odaberite O (Ukljuèeno) ako grad destinacije koristi ljetno vrijeme (DST).
10
Pritisnite 
4 gumb.
Postavke svjetskog vremena su saèuvane.
Da nastavite s postavkama svjetskog 
vremena, pritisnite 
4 gumb da se vratite na 
ekran za svjetsko vrijeme.
11
Pritisnite 
3 gumb dva puta
Kamera je spremna za snimanje.
• Pogledajte “Lista gradova svjetskog vremena” (str.169) za gradove koje možete 
odabrati kao destininaciju.
• Odaberite W u koraku 4 da odaberete grad i DST postavke.
• X se pojavi na vodièu ekrana ako je svjetsko vrijeme na (O). (str.16)
Destination
London
DST
05:25
+05:00
OK
OK
Cancel
World Time
London
New York
01:25