Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
171
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete prilagoditi svjetlost LCD monitora. Prilagodite postavke kada je LCD monitor teško vidjeti.
Namjestite [Brightness Level] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
Kada spojite kameru na AV opremu kao što je televizijski prijemnik, odaberite pravilni format 
video izlaza (NTSC ili PAL) za pregled snimki.
Namjestite [Video Out] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
1 Spajanje kamere na AV opremu (str.72)
Promjena Svjetlosti LCD monitora
Biranje video izlaza
Video izlaz ovisi o regiji. Video izlaz koji se koristi u sjevernoj Americi je NTSC.
Brightness Level
1 min
0
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Std.
Folder Name
File #
SerialNo
NTSC
PAL
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Std.
Folder Name
File #
SerialNo