Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
172
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete odabrati automatsko iskljuèivanje kamere ako je ne koristite odreðeno vrijeme. 
Odaberite izmeðu [1 min], [3 min], [5 min], [10 min], [30 min] ili [Off]. Standardna postavka je 
[1 min].
Namjestite [Auto Power Off] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
Možete odabrati metodu za nazivanje datoteka za èuvanje snimki. Standarda postavka je 
[Std.].
Odaberite [Folder Name] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
Namještanje automatskog iskljuèivanja
Automatsko iskljuèivanje neæe raditi za vrijeme projekcije, USB veze, snimanja s 
daljinskim upravljaèem ili kod prikaza Fn izbornika.
Odabir naziva datoteke
Standard
Naziv datoteke ima format [xxxPENTX]. [xxx] je broj 100 do 999.
(Primjer) 101PENTX
Datum
Dvije znamenke na [month] i [day] kad je snimljena snimka su u nazivu datoteke u 
formatu [xxx_MMDD].
(Primjer) 101_0125 : datoteka snimki snimljenih 25og sijeènja.
1 min
3 min
5 min
10 min
30 min
Off
Brightness Level
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #
OK
OK
Cancel
Std.
Date
NTSC
PC
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Folder Name
File #