Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
173
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete odabrati broj dokumenta koji se koristi kod umetanja nojve SD memorijske kartice. 
Standardna postavka je [SerialNo].
Namjestite [File #] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
Možete raditi radnje vezane uz trenutni pregled i digitalni pregled.
Odaberite izmeðu [1 sek], [3 sek], [5 sek] ili [Off]. Standardna postavka je [1 sec].
Namjestite u [Instant Review] u [Q Playback] izborniku. (str.100)
Resetiranje broja dokumenta
Serijski broj
Broj posljednje snimke je saèuvan i brojenje æe se nastaviti i kad umetnete novu SD 
memorijsku karticu.
Resetiranje
Svaki puta kad umetnete novu memorijsku karticu, broj dokumenta je najmanji broj. 
Kada umetnete SD memorijsku karticu sa saèuvanim snimaka, brojenje se nastavi od 
zadnjeg saèuvanog broja.
Odabir trenutnog pregleda i digitalnog pregleda
Odabir vremena prikazza na trenutnom pregledu
NTSC
PC
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Reset
SerialNo
Folder Name
File #
Plybk dsply mthd
1 sec
3 sec
5 sec
off
Playback
Instant Review
Preview Display
Cancel
OK
OK
Digital Filter
Slideshow