Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
175
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Resetiranje na standardne postavke
Postavke u [A Rec. Mode] izborniku, [Q Playback] izborniku i [H Set-up] izborniku se 
vrate na standardne postavke.
No, postavke vremena, jezika, video izlaza i svjetskog vremena se ne resetiraju.
1
Odaberite [Reset] u [Set-up] izborniku.
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p) da prikažete [Reset] 
izbornik.
3
Koristite èetverosmjerni upravljaè 
(
m)da odaberete [Reset].
4
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera je spremna za snimanje ili pregled snimki.
Resetiranje izbornika opcija za snimanje/pregled/postavke
Reset
Cancel
Reset
Back to initial settings
OK
OK