Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
176
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Resetiranje postavki u [A Custom] izborniku na standarde postavke.
Postavke u [A Rec. Mode] izborniku, [Q Playback] izborniku i [H Set-up] izborniku nisu 
resetirane.
1
Odaberite [Reset] u [Custom] izborniku.
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p) i prikažite ekran za 
resetiranje ruènih funkcija.
3
Koristite èetverosmjerni upravljaè 
(
m)da odaberete [Reset].
4
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera je spremna za snimanje ili pregled snimki.
Resetiranje ruènih funkcija izbornika
Reset Custom Fnction
Cancel
Reset
Returns the custom
function settings
to initial settings
OK
OK