Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
16
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
Sljedeæi indikatori prikazani su na LCD monitor 
ovisno o statusu kamere.
Vodiè se pojavi na LCD monitoru na 3 sekunde kad ukljuèite kameru ili okrenete biraè opcija.
LCD monitor indikatori
Dok je kamera ukljucena ili kod koristenja izbornika opcija
Odaberite [Off] za [Guide display] u [H Set-up] da indikatori ne budu prikazani. (str.101)
1
Opcija bljeskalice
(Pojavi se aktivna opcija) (str.51)
2
Opcija za uzastopno snimanje (str.104)
3*
AE mjerenje (str.132)
4
AF Opcija (str.123)
5*
Promjena toèke AF (str.124)
6*
Balans bijelog (str.114)
7*
Osjetljivost (str.117)
8
Opcija snimanja, opcija scene (str.106)
9*
Izbornik za upozorenje o svjetskom vremenu 
(str.167)
10
Datum i sat (str.166)
* Indikatori 3, 5, 6 i 7 pojavljuju se samo kad su 
opcije drugacije od standardnih odabrane. 9 se 
pojavi samo kad je svjetsko vrijeme ukljuèeno.
LCD monitor
1600
1600
14
14 : 25
25
1600
AF. S
AF. S
AF. S
:
14 25
Night Scene
Night Scene
Night Scene
25
25 /
/ 25 /
/
2006
2006
06
06
06
2006
1
8
2 3 4 5
6 7
1 0
9