Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
178
6
Doda
tak
Standardne postavke
Tabela niže prikazuje standardne postavke kamere.
Legenda tabele je kako slijedi.
Posljednje saèuvane postavke
Da
: Trenutna postavka (zadnja saèuvana) je saèuvana kad iskljuèite kameru.
Ne
: Postavka se vrati na standardu kad iskljuèite kameru.
Resetirajte postavku
Da
: Postavke se vrate na standardne pomocu funkcije za resetiranje. (str.175).
Ne
: Postavka je saèuvana i nakon resetiranja.
[A Rec. Mode] Izbornik
[Q Playback] Izbornik
* Postavke stanjenja za filter stanjenja, postavke mekoæe za filter mekoæe, postavke svjetlosti za filter 
svjetlosti i postavke boja za filter boja su saèuvane.
Opcija
Standardne postavke
Zadnja 
saèuvana 
postavka
Resetirajte 
postavku
Stranica
Ton snimke
F (Svijetli)
Da
Da
str.110
Snimljeni pikseli
P (3008×2000)
Da
Da
str.111
Stupanj kvalitete
C
 (Najbolji)
Da
Da
str.112
Gustoæa
(0)
Da
Da
str.113
Oštrina
(0)
Da
Da
str.113
Kontrast
(0)
Da
Da
str.113
Automatska zagrada
±0.5/0  — +
Da
Da
str.147
AE Mjerenje
L (Više segmenata)
Da
Da
str.132
Promjena toèke mjerenja
N (Auto)
Da
Da
str.124
AF Opcija
(Pojedinaène snimke)
Da
Da
str.123
Komplenzacija ekspozicije 
bljeskalice
0.0
Da
Da
str.150
Opcija
Standardne postavke
Zadnja 
saèuvana 
postavka
Resetirajte 
postavku
Stranica
Metoda 
prikaza
Stil prikaza
Standardne
Da
Da
str.163
Svijetlo podruèje
P (Iskljucen)
Da
Da
Trenutni pregled
1 sek
Da
Da
str.173
Prikaz 
pregleda
Histogram
P (Iskljucen)
Da
Da
str.174
Svijetlo podruèje
P (Iskljucen)
Da
Da
Digitalni filter
Crno-bijeli
Da*
Da
str.73
Projekcija
3 sek
Da
Da
str.70