Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
180
6
Doda
tak
[A Custom Setting] Izbornik
* Resetiranje postavki u [A Custom] izborniku za standardne postavke.
Opcija
Standardne postavke
Zadnja 
saèuvana 
postavka
Resetirajte 
postavku
Stranica
Postavke
P (Iskljucen)
Da
Da
str.102
Redukcija buke
Ukljuèen
Da
Da
str.142
Koraci za podešavanje ekspozicije
1/2EV koraci
Da
Da
str.144
ISO ispravka u AUTO
ISO 200-800
Da
Da
str.117
ISO osjetljivost prikaz upozorenja
Iskljuèeno
Da
Da
str.118
Povezivanje AF toèke i AE
Iskljuèeno
Da
Da
str.133
Vrijeme mjerenja
10 sek
Da
Da
str.133
AE-L s zakljuèanom AF
Iskljuèeno
Da
Da
str.127
Broj preostalih snimaka
Preostali kapacite 
snimanja
Da
Da
str.102
OK gumb kod snimanja
Potvrdite osjetljivost
Da
Da
str.122,
str.125
AE-L gumb na M ekspoziciji
Program Line
Da
Da
str.142
Prikaz produèja AF
Ukljuèen
Da
Da
str.124
AF s daljinskim upravljaèem
Iskljuèeno
Da
Da
str.103
FI kod korištenja S leæe
Nije dostupno
Da
Da
str.103
Korištenje prstena za otvor blende
Zabranjeno
Da
Da
str.184
Bljeskalica kod punjenja
Iskljuèeno
Da
Da
str.151
Metoda pregleda
Digitalni pregled
Da
Da
str.149
Poveæanje zuma kod pregleda
1.2 puta
Da
Da
str.103
Ruèno mjerenje balansa bijelog
Cijeli ekran
Da
Da
str.115
Prostor boje
sRGB
Da
Da
str.119
Funkcija za ruèno resetiranje*
str.176