Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
184
6
Doda
tak
Bilješke o [Using Aperture Ring]
Korištenje prstena otvora blende
Kad je [Using aperture ring] namješteno na [Permitted] u [A Custom] izborniku (str.103), 
okidaè je moguæe okinuti èak i kad prsten otvora blende D FA, FA, F ili 
A namješten na s položaj ili kad je leæa bez s položaja montirana. No, moguænosti æe biti 
ogranièene kao što je prikazano u tabeli niže.
Kamera radi u c (Prednost otvora blende) opciji èak i kad je opcija podešena na e ili b 
kad je otvor blende namješten na vrijednost drugaèiju od s.
Korištene leæe
Opcije ekspozicije
Ogranièenja
D FA, FA, F, A, M (samo leæe 
ili s dodatnom opremom kao 
na primjer automatski 
produživaè K)
c (Prioritet otvora 
blende) Opcija
Otvor blende ostaje otvoren bez obzira na 
postavke prstena otvora blende. Brzina okidaèa 
mjenja se u odnosu na ovor blende ali moze doæi 
do pogrešne ekspozicije. U tražilu, [F--] se pojavi 
kao pokazatelj otvora blende.
D FA, FA, F, A, M, S 
(s dodatnom opremom kao 
što je produžetak K)
c (Prioritet otvora 
blende) Opcija
Snimke se mogu snimati s odreðenim otvorom 
blende, no može doæi do pogrešne ekspozicije. N 
tražilu, [F--] se pojavi kao pokazatelj otvora blende.
Ruèna leæa kao na prijem 
refleksna leæa (samo leæa)
c (Prioritet otvora 
blende) Opcija
FA, F meka 85mm FA meka 
28mm (samo leæa)
c (Prioritet otvora 
blende) Opcija
Može se snimati s odreðenim otvorom blende 
unutar vrijednosti za ruèni odabir otvora blende. 
U tražilu, [F--] se pojavi kao pokazatelj otvora 
blende. Kad je dubina polja odabrana (Pregled), 
mjerenje AE je ukljuèeno. Provjera ekspozicije je 
moguæa.
Sve leæe
a (Ruèna) opcija
Snimati se može s odreðenim otvorom blende i 
brzinom okidaèa. U tražilu, [F--] se pojavi kao 
pokazatelj otvora blende Kad je dubina polja 
odabrana (Pregled), mjerenje AE je ukljuèeno. 
Provjera ekspozicije je moguæa.