Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
186
6
Doda
tak
5
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
m) da odaberete 
[Mirror Up].
6
Pritisnite 
4 gumb.
Ogledalo je zakljucano u poziciji prema gore.
7
Oèistite CCD.
Koristite sprej bez èetke da odstranite prašinu 
i prljavštinu s CCD-a. Korištenje spreja s 
èetkom može ogrepsti CCD. Nemojte brisati 
CCD krpom.
8
Iskljuèite kameru.
9
Spojite leæu nakon što se ogledalo vrati na poèetni položaj.
Sensor Cleaning
Cancel
Mirror Up
Mirror Up to Clean CCD
Turn the power OFF
to end
OK
OK