Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
17
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
Pritisnite M gumb kod snimanja da prikazete opcije snimanja na LCD monitoru na 15 sekundi.
  Detaljne informacije
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p) da vidite objašnjenje odabrane opcije izbornika.
  Objašnjenje opcija snimanja
Snimanje
1
AF Opcija (str.123)
11
Prostor boje (str.119)
2
Položaj biraèa opcija (str.106)
12
Balans bijelog (str.114)
3
AE mjerenje (str.132)
13
Datum i sat (str.166)
4
Opcija bljeskalice (str.51)
14
Položaj toèke AF (str.124)
5*
Opcija za uzastopno snimanje (str.104)
15
Gustoæa(str.113)
6*
Automatsko zagraðivanje (str.147)
16
Oštrina (str.113)
7
ISO osjetljivost (str.117)
17
Kontrast (str.113)
8
Ton snimke (str.110)
18
Fokusna duljina leæe
9
Stupanj kvalitete (str.112)
19*
Opcija scene (str.47)
10
Snimljeni pikseli (str.111)
* Pokazatelji 5 i 6 ne pojave sa u isto vrijeme. Samo jedan se pojavi. Pokazatelj 19 se prikaže samo 
u opciji scene.
14
14 : 25
25
AF. S
AF. S
AF. S
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
ISO
ISO 800
800
2006
2006
/
25
25
25
25
25
25 2006
25
06
06 /
14 : 25
/
06 /
Detailed Info
Detailed Info
Detailed Info
sRGB
40mm
ISO 800
Detailed Info
1
14
15
16
6
5
4
3
2
19
17
8
7
10
9
12
18
11
13
Used for night scenes. 
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
prevent shaking 
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
Night Scene
Night Scene
Night Scene
Detailed Info
Detailed Info
Detailed Info