Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
190
6
Doda
tak
Poruke greški
Poruka greške
Opis
Memorijska kartica je puna
SD memorijska kartica je puna i više se nomže snimiti dodatne 
snimke. Umetnite novu SD memorijsku karticu ili obrišite 
neželjene snimke.(str.29, str.76)
Moguæe je snimiti dodatne snimke ako snizite kvalitetu 
snimanja ili snimljene piksele. (str.111, str.112)
Nema snimki
Nema snimki na SD memorijskog kartici za pregled.
Kamera ne može prikazati snimku
Pokušavate pregledati snimku èiji format ova kamera ne 
podržava. Možda ju je moguæe pregledari na nekoj drugoj vrsti 
kamere ili na raèunalu.
Nema kartice u kameri
SD memorijska kartica nije umetnuta u kameru. (str.29)
Greška na memorijskoj kartici
SD memorijska kartica ima problem i nije moguæe snimati ni 
pregledavati snimke. Moguæe ju je možda pregledati na 
raèunalu, ali ne s ovom kamerom.
Kartica nije formatirana
SD memorijska kartica koju ste umetnuli nije formatirana ili je 
formatirana na raèunalu ili opremi koja nije kompatibilna s 
ovom kamerom. Koristite nakon što formatirate karticu na ovoj 
kameri. (str.165)
Kartica je zakljuèana
Zakljuèana SD memorijska kartica je umetnuta u kameru. 
Otkljuèajte SD memorijsku karticu. (str.30)
Kartica je zakljuèana
Informacije o okretanju snimke ne mogu 
se saèuvato
Ova snimka je zaštiæena
Informacije o okretanju snimke ne mogu 
se saèuvato
Odabrana okrenuta snimka je zaètiæena. Odstranite zaštitu sa 
snimke. (str.80)
Ova kartica ne može se koristiti
Umetnuta kartica ne može se koristiti u ovoj kameri. Umetnite 
kameru koja se može koristiti.
Baterija je prazna
Baterije su prazne. Umetnite nove baterije u kameru. (str.25)
Nema dovoljno preostale baterije da 
oèistite senzor
Pojavi se za vrijeme èišæenja CCD senzora ako nema dovoljno 
baterije. Zamjenite baterije s novima ili koristite adaptor za 
struju (dodatna oprema). (str.28)
Datoteka snimki ne može se kreirati
Maksimalni broj datoteke (999) i dokumenta snimke (9999) su 
iskorišteni i ne može se snimiti nove snimke. Umetnite novu 
SD memorijsku karticu ili formatirajte postojeæu.(str.165)
Snimka nije saèuvana
Snimka se ne može saèuvati jer je greška na SD memorijskoj 
kartici.
Postavke nisu saèuvane
DPOF postavke nisu saèuvane jer je SD memorijska kartica 
puna. Obrišite neželjene snimke i ponovno odaberite DPOF 
postavke. (str.76)
Izvorne snimke ne mogu se modificirati DPOF se ne može primjeniti na izvorne snimke.
Izvorne snimke nisu podržane
Izvorne snimke ne mogu se mjenjati digitalnim filterom.
Neme snimke za filter
Ako digitalni filter inicirate s [Q Playback] izbornika, ova se 
poruka pojavi ako su sve saèuvane snimke RAW ili snimke 
snimljene s drugom kamerom.