Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
191
6
Doda
tak
Ova snimka ne može se filtritirati
Pojavi se ako je filter iniciran s FN izbornika za snimke 
snimljene s drugom kamerom.
Nema DPOF dokumenata
Nema dokumenata s DPOF postvkama. Odredite DPOF 
i štampajte. (str.82)
Greška štampanja
Greška je na štampaèu i snimka se ne može štampati. 
Ispravite grešku i štampajte.
Nema papira u štampaèu
Nema više papira u štampaèu. Dodajte papir i štampajte.
Nema tinte u štampaèu
Nema više tinte u štampaèu. Zamijenite tintu i štampajte.
Papir zapeo u štampaèu
Papir je zapeo u štampaèu. Izvadite papir i štampajte.
Greška dokumenta
Došlo je do greške informacija kod štampanja.
Poruka greške
Opis