Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
192
6
Doda
tak
Ispravljanje problema
Preporuèamo da provjerite sljedeæe stvari prije nego kontaktirate servisni centar.
Problem
Uzrok
Lijek
Kamera se ne 
ukljuèuje
Baterije nisu umetnute
Provjerite ako su umetnute baterije. 
Ako nisu, umetnite ih.
Baterije nisu umetnute 
pravilno
Provjerite smjer baterija.
Ponovno umetnite baterije ovisno 
o +- znakovima. (str.25)
Baterija je skoro 
prazna
Zamjenite baterije s novima ili koristite adapter za 
struju. (str.28)
Oklidaè ne okida
Prsten otvaraèa blende 
ja na poziciji drugaèijoj 
od s
Namjestite prsten otvaraèa blende na s položaj 
(str.135) ili odaberite [Permitted] u [Using aperture 
ring] u [A Custom] izborniku (str.184).
Bljeskalica se puni
Prièekajte dok se bljeskalica napuni
Nema preostalog 
prostora na SD 
memorijskoj kartici
Umetnite SD memorijsku karticu na kojoj ima mjesta 
ili obrišite neželjene snimke.  (str.29, str.76)
Snimanje
Prièekajte dok je snimanje završeno.
Auto fokus ne radi
Teško se fokusirati 
na subjektu
Autofokus ne radi dobro na subjektima koji imaju 
niski kontrast (nebo, bijeli zidovi), tamne boje, 
komplicirani dizajn, brzo se mièu ili se snima kroz 
prozor ili mrežu. Zakljuèajte fokus na drugom 
subjektu na jednakoj udaljenosti (pritisnite okidaè 
do pola) i tada usmjerite kameru prema željenom 
subjektu i pritisnite okidaè do kraja. Alternativno, 
možete koristiti ruèni fokus. (str.128)
Subjekt nije u podruèju 
fokusa
Stavite subjekt u sredinu okvira za fokus. Ako je 
subjekt izvan podruèja fokusa, usmjerite kameru 
prema subjektu i zakljuèajte fokus (pritisnite okidaè 
do pola), tada sastavite kompozciju i pritisnite 
okidaè do kraja.
Subjekt je preblizu
Odmaknite se od subjekta i snimajte.
Opcija fokusa 
namještena je na \
Namjestite biraè opcija fokusa na 
=. (str.120)
[AF Mode] na [A Rec. 
Mode] je na k 
(Uzasopna opcija)
Odaberite [AF Mode] na [A Rec. Mode] 
na l (pojedinaène snimke). (str.123)
Opcija snimanja je na
 
\ (Snimanje premeta 
u kretnji) opciji
Namjestite opciju snimanja na razlièitu od 
\ (snimanje predmeta u kretnji). (str.47)