Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
196
6
Doda
tak
Korištene leæe
Pentax K
AF2
 (nije kompatibilno s elektriènim zumom), K
AF
 leæe za montiranje, 
K
A
 leæe za montiranje
Sustav za automatsko 
fokuksiranje
Sustav za automatsko fokusiranje s TTL parenjem (SAFOX VIII), AF razmjer 
radne svjetlosti: EV 0 do 19 (kod ISO 200 s f/1.4 leæom), moguæe zaljuèavanje 
fokusa, Opcija fokusa: l (Pojedinaèna)/k (Uzastopne snimke)/\, 
Mjenjanje podruèja fokusa (široko ili toèka) je moguæe
Tražilo
Penta-ogledalo tražilo, Natural-Bright-Matte II ekran za afokus, Podruèje 
vidljivosti: 96%, Poveæanje 0.85× (s 50 mm f/1.4 leæom kod 
), Dioptrija: —
2.5m
-1
 do +1.5m
-1
. (po metru)
Pokazatelji tražila
Informacije o fokusu: ] se upali kad je u fokusu i trepti kad nije u fokusus, 
b je upaljeno=ugraðena bljeskalica je spremna, b trepti=treba bljeskalica ili 
koristite bljeskalicu koja nije kompatibilna, brzina okidaèa, potvrdite 
osjetljivost, otvor blende, e-izbornik pokazatelj, @=AE zakljuèavanje, preostali 
prostor, m=kompenzacija ekpozicije, k=uzastopno snimanje, ikona opcije 
snimke, ikona opcije scene, \=ruèni fokus, o=ISO upozorenje
LCD prikaz
b je upaljeno=ugraðena bljeskalica je spremna, b trepæe=bljeskalica se 
mora koristiti ili se koristi nekompatibilna leæa, E=automatsko paljenje, 
E>=automatsko paljenje s redukcijom crvenog oka, 9=snimanje 
pojedinaènih snimki, j=uzastopne snimke, g=odgoðeno snimanje, 
h=snimanje s daljinskim upravljaèem, ?=upozorenje o iscrpljenosti 
baterije, ]=automatsko zagraðivanje ekspozicije (stupnjevi se mogu podesiti 
na 1/2EV ili 1/3EV), M=mjerenje središta, N=mjerenje toèke, V=toèka AF, 
M=centar AF toèke, brzina okidaèa, otvor blende, balans bijelog, preostali 
kapacitet i m=kompenzacija ekspozicije, 
PC (masovna pohrana)/Pb 
(PictBridge) pojavi se kad je USB žica spojena.
Fukcija pregleda
Digitalni pregled: Kompozicija, ekpozicija i potvrda fokusa. Optièki pregled: 
potvrda dubine polja (elektronska kontra i koriptenje u svim opcijama ekspozicije)
Odgoðeno snimanje
Elektronièki kontrolirano s odgoðenjem od 12 sekundi ili 2 sekunde 
(s zakljuèavanjem ogledala). Poènite pritiskom na okidaè. Potvrda operacije: 
moguæe je odrediti zvuk. Može se otkazati nakon operacije.
Ogledalo
Ogledalo se brzo vrati na poèetak, funkcija zakljuèavanja ogledala 
(kod korištenja odgode od 2 sekunde).
Automatska zagrada
Tri okvira (premala ekspozicija, pravilna ekspozicija, previsoka ekspozicija) se 
snimaju istovremeno s zagradom ekspozicije (može se birati izmeðu 1/2 EV i 1/3 
EV za stupnjeve odabira ekspozicije)
Mjerenje ekspozicije/
Raspon mjerenja
TTL multi (16)-segmentno mjerenje, Metering range fromraspon mjerenja od 
EV1 do EV21.5 kod ISO200, s 50 mm f/1.4 leæom, može se odabrati izmedu 
mjerenja središta ili toèke.
EV Kompenzacija
±2.0EV (bira se izmeðu 1/2EV i 1/3EV fza stupnjeve odabira ekspozicije)
Zakljuèavanje AE
Na gumb (standarno vrijeme odgode: 20 sekundi ili neprestano tako dugo dok 
je okidaè pritisnut do pola).
Ugradena bljeskalica
P-TTL ugraðena bljeskalica s serijskom kontrolom, GN 15.6 (ISO 200/m), kutevi 
pokrivanja: kut pogleda 18mm leæe, brzina sinkronizacije bljeskalice 1/180 
sekundi i sporije, sinkronizacija danjeg svjetla, sinkronizacija spore bljeskalice, 
ISO raspon = P-TTL: 200 do 3200
Sinkronizacija vanjske 
bljeskalice
Kontakt za bljeskalicu s X-kontaktom, koji se pari s Pentaxovim automatskim 
bljeskalicama, ISO raspon = P-TTL: 200-3200, automatska bljeskalica, 
funkcija redukcije crvenog oka, brza sinkronizacija, bežièna sinkronizacija s 
PENTAX bljeskalicom.
Ruène funkcije
18 može se odbrati
Funkcija vremena
Svjetsko vrijeme za 70 grada (28 vremenskih zona)
Napajanje
Dvije CR-V3, èetiri AA litijske, AA Ni-MH punjive ili AA alkalinske baterije
Pražnjenje baterije
Simbol za pražnjenje bateriije ? se upali. Okidaè se zakljuèa i nikakav 
pokazatelj se ne pojavi u tražilu kad ? poène treptati