Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
Hvala na kupnji PENTAX 
r digitalne kamere. Molimo, proèitajte ova uputstva 
prije korištenja kamere da biste od nje iskoristili sve moguænosti i funkcije. Saèuvajte 
ova uputstva jer su vrijedno sredstvo za bolje razumijevanje moguænosti Vaše kamere.
Leæe koje možete koristiti
U pravilu, leæe koje možete koristiti s ovom kamerom su DA, D FA i F A J leæe, te leæe koje imaju 
otvor blende s s (Auto) opcijom.
Za korištenje bilo kojih drugih leæa ili dodatne opreme, proèitajte stranicu37 i stranicu184.
U vezi autorskih prava
Sve snimke snimljene s 
r koje se koriste za bilo što drugo osim osobnog uživanja ne mogu 
se koristiti bez dozvole u skladu s zakonom o autorskim pravima. Molimo da budete pažljivi jer u 
nekim sluèajevima èak i snimke snimljene za osobno uživanje za vrijeme predstava, demonstracija 
ili artikala u izlogu. Snimke snimljene s namjerom da ih im zaštitite autorska prava se takoðer ne 
smiju koristiti izvan opsega korištenja odreðenog u zakonu o autorskim pravim, te i stoga morate 
biti pažljivi.
U vezi žigova
• PENTAX i smc PENTAX su žigovi PENTAX korporacije.
• SD logoti 
 je žig.
• Svi ostali nazivi tvrtki i proizvoda su žigovi ili registrirani žigovi njihovih vlasnika.
Korisnicima ove kamere
• Postoji moguænost da snimke budu obrisane ili da kamera ne radi pravilno kad je u okolini kao 
što su instalacije koje emitiraju jako elektromagnetsko zraèenje ili magnetsko polje.
• Tekuæi kristali koji se koriste u LCD monitoru se proizvode pomoæu visoke tehnologije. Iako je 
stupanj funkcionalnih piksela iznad 99.99%, morate znati da 0.01% ili manje piksela ne svijetli ili 
svijetle kad ne moraju. No, to nema nikakvog utjecaja na snimke.
Ovaj proizvod podržava PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching digitalne kamere, 
štampaèi i sofware pomažu fotografima da stvore snimke bliže njihovim namjerama. 
Neke funkcije nisu na raspolaganju štampaèima koji ne podržavaju PRINT Image Matching.
Autorsko pravo 2001 Seiko Epson Corporation. Sva prava zadrzana.
PRINT Image Matching je zig Seiko Epson Corporation.
The PRINT Image Matching logotip je zig Seiko Epson Corporation.
U vezi PictBridge
PictBridge omoguæava korisniku da direktno spoji digitalnu kameru sa štampaèem koristeæi 
jedinstveni standrd za štampanje slika. Možete slike štampati direktno s kamere kroz nekoliko 
jednistavnih operacija.
• Postoji moguænost da ilustracije i ekran na LCD monitoru u ovim uputstvima budu malo drugaèiji 
nego stvarni proizvod.