Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
18
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
Svaki put kad pritisnete M gumb za vrijeme pregleda promjeni prikaz na ekranu ovim 
redoslijedom: [Standard] prikaz, [Histogram] prikaz, [Detailed Information] prikaz i [No info. 
Display] (samo snimka).
  Detaljne informacije
Pregled
Informacije prvobitno prikazane možete promjeniti pritiskom na Q gumb. (str.163)
1
Snimke
14*
Opcija za uzastopno snimanje (str.104)
2
Ikona za okretanje (str.66)
15*
Automatsko zagraðivanje (str.147)
3
Broj datoteke i dokumenta snimke 
(str.172, 173)
16
Oštrina (str.113)
17
ISO osjetljivost (str.117)
4
Ikona zaštite (str.80)
18
Ton snimke (str.110)
5
AF Opcija (str.123)
19
Kontrast (str.113)
6
Informacije o toèci AF (str.124)
20
Stupanj kvalitete (str.112)
7
Brzina okidaca (str.136)
21
Snimljeni pikseli (str.111)
8
Vrijednost otvora blende (str.151)
22
Prostor boje (str.119)
9
EV Kompenzacija (str.143)
23
Fokusna duljina leæe
10
Gustoæa(str.113)
24
Balans bijelog (str.114)
11
Položaj biraèa opcija (str.106)
25
Datum i vrijeme snimanja (str.166)
12
AE mjerenje (str.132)
26*
Opcija scene (str.47)
13*
Opcija bljeskalice (str.51)
* Pokazatelj 13 pojavi se smao za snimke na kojima bljeskalica opali. Pokazatelji 14 i 15 ne pojave 
se u isto vrijeme. Samo jedan se pojavi. Pokazatelj 26 je jedini prikazan u opciji scene.
14
14 : 25
25
14 : 25
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
sRGB
40mm
ISO
ISO 800
800
1 5
.
+
2000
2000
1 /
ISO 800
1 5
.
+
2000
1 /
2
2 8
.
F2 8
.
F
100-0001
100-0001
100-0001
EV
EV
EV
AF. S
AF. S
AF. S
/
06
06
/
25
25 2006
2006
/
06
/
25 2006
1
2
26
3
4
6
10
9
5
8
7
16
19
23
11
17
20
24
12 13 14 15
18
21
25
22