Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
198
6
Doda
tak
Rjeènik
AdobeRGB
Prostor boje preporuèen od Adobe Systems Inc. za komercijalno štampanje. Širi spektar 
reprodukcije boja nego sRGB. Pokriva gotovo cijeli spektar tako da boje na raspolaganju 
samo kdo štampanja nisu izgubljene kod promjene snimki na raèunalu. Kad se snimka otvori 
s nekompatibilnim raèunalom, boje izgledaju svjetlije.
AE Mjerenje
Svjetloæa subjekra mjeri se da se odredi ekspozicija. Na oboj kameri odaberite izmeðu 
[Multi-segment Metering], [Center-weighted Metering] i [Spot Metering].
Otvor blende
Otvor blende poveæava ili smanjuje zraku svjetla (gustoæu) koja proðe kroz leæu na CCD.
Automatska zagrada
Za automatsko mjenjanje uvjeta snimanja. Kad je pritisnut okidaè, tri snimke se snime. 
Prva nema kompenzaciju, druga je premalo eksponirana, treæa je previše eksponirana.
Svijetlo podruèje
Svjetlo podruèje snimke izgubi kontrast i izgleda bijelo.
Trešenje kamere (mutnost)
Kad se kamera pomakne dok je otvorena blenda, cijela snimka izgleda mutno. 
Ovo se èesto dogodi kad je brzina okidaèa premala.
Sprijeèite trešenje kamere tako da poveæate osjetljivost, koristite bljeskalicu, i poveæate brzinu 
okidaèa. Ili koristite stativ da stabilizirate kameru. Kako do trešenja kamere najèešæe doðe kod 
pritiska okidaèa, koristite funkciju redukcije trešenja kamere, odgoðeno snimanje, daljinski 
upravljaè, i prekidaè da sprijeèite trešenje kamere.
CCD (ureðaj za prijenos naboja)
Element fotografije koji pretvara svjetlo koje ulazi kroz leæu u elektrièni signal.
Prostor boje
Definirani raspon boja iz spektra koje se koriste. Kod digitnalnih kamera [sRGB] Exif definira 
kao standard. Kod ove kamere, [AdobeRGB] se takožer koristi zbog boljeg izražaja boja nego 
kod sRGB.