Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
202
6
Doda
tak
Indeks
[A Rec. Mode] Izbornik ............ 100, 178
[Q Playback] Izbornik .............. 100, 178
[H Set-up] Izbornik  ................... 101, 179
[A Custom Setting] Izbornik  ............. 102
[A Custom] Izbornik .......................... 180
I Automatska slika  ................. 43, 47
= Portret ............................................. 47
s Pejsaz  ............................................ 47
q Makro .............................................. 47
\ Snimanje objekata u pokretu  ......... 47
. Portret nocne scene  ...................... 47
a Bljeskalica iskljucena ...................... 47
A Noæna scena .................................. 48
i Surf i snijeg  .................................. 48
B Tekst ............................................... 48
K Zalazak sunca  .............................. 48
C Djeca  .............................................. 48
E Ljubimac  ........................................ 48
D Svijeæe  ........................................... 48
Q gumb ....................................... 95, 97
E Muzej ............................................. 48
i gumb  .............................................. 96
K gumb .......................................... 95
Z gumb ............................................ 97
mc gumb .......................................... 95
| Pregled  ................................. 148, 149
A
Adapter za struju ................................. 28
AdobeRGB ........................................ 119
AE Mjerenje  ...................................... 132
AE zakljuèavanje ............................... 144
L gumb  ........................................ 95
AF opcije  ........................................... 123
AF toèka ............................................ 124
AF360FGZ ........................................ 156
AF540FGZ ........................................ 156
k (uzastopne snimke)  ................. 123
l (pojedinaène snimke)  .............. 123
Alkalinske baterije  ............................... 26
= (Autofokus) ................................. 120
Automatska slika I ................. 43, 47
Automatska zagrada  ......................... 145
automatske opcije 
Ispravka ............................................ 117
Automatsko iskljuèivanje ................... 172
c (Prioritet Blende) opcija  ............... 138
AV oprema .......................................... 72
B
Balans bijelog  ................................... 114
Baterije ................................................ 25
Bežièna opcija ................................... 158
Biranje datuma .................................... 35
Biranje video izlaza  ........................... 171
Bljeskalica ................................... 51, 150
Bljeskalica (balans bijelog)  ............... 114
Bljeskalica iskljuèena  .......................... 47
Boja (Digital Filter)  .............................. 73
Brisanje pojedinacne snimke  .............. 76
Brisanje svih snimki  ............................ 77
Brzina okidaèa  .................................. 130
p (Žarulja) opcija .............................. 142
C
Centralno .......................................... 133
Crno-bijeli (Digitalni Filter)  .................. 73
CR-V3 baterija  .................................... 26
È
Èetverosmjerni upravljaè 
(
mnop) ................................... 95, 97
Èišæenje CCD-a  ................................ 185
D
Daljinski upravljaè  ............................... 61
Danje svijetlo (White Balance)  .......... 114
Digitalni pregled  ................................ 148
Digitalni Filter  ...................................... 73
Djeca 
C .............................................. 48
Direktono stampanje  ........................... 85
Dodatna oprema  ............................... 187
Dodavanje datuma .............................. 82
Dokument #  ...................................... 173
DPOF automatsko stampanje ............. 92
DPOF postavke  .................................. 82
Dubina polja  ...................................... 131