Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
204
6
Doda
tak
PAL ................................................... 171
PC-F .................................................. 193
Pejsaz s ............................................ 47
PictBridge funkcija  .............................. 85
piksela ............................................... 111
Podruèje AF  ........................................ 21
Pokazatelj fokusa .............................. 128
Poluga za odabir fokusa  ..................... 95
Pojedinaène snimke l ................ 123
Popravljanje ekspozicije .................... 127
Portret = ............................................. 47
Portret nocne scene . ....................... 47
Posljednje saèuvane postavke .......... 178
Potvrdite osjetljivost  .......................... 122
Pregled ................................................ 65
Pregled | ................................. 148, 149
Prekidaè .............................................. 32
Preostali kapacitet za snimke  ............. 27
Metoda pregleda  ............................... 149
Prikaz upozorenja ISO osjetljivosti .... 118
Prikaz AF podruèja ............................ 124
Prikaz devet snimki.  ............................ 68
prikaz pregleda, svijetla podruèja ...... 174
Prikaz vodica ............................... 16, 170
Prioritet okidaèa opcija b ................ 136
Prirodna ............................................ 110
Pritisnut do kraja  ................................. 45
Pritisnut do pola  .................................. 45
Program opcija e ............................. 135
Promjena datuma .............................. 166
Projekcija .................................... 70, 164
Prostor boje ....................................... 119
P-TTL (Automatsko) .......................... 157
P-TTL (bljeskalica)  ............................ 159
R
RAW .................................................. 112
Redukcija buke  ................................. 142
Redukcija crvanog oka ........................ 54
Redukcija crvenog oka ...................... 160
Resetiranje ................................ 175, 176
Rucka .................................................. 24
Ruèni odabir balansa bijelog ............. 115
S
H (Scene) ........................................ 47
SD memorijska kartica  ........................ 29
Sepia (digitalni filter)  ........................... 73
Sinkronizacija bljeskalice u pozadini . 160
Sinkronizacija danjeg svjetla ............... 54
Sinkronizacija kontrasta i kontrole 
bljeskalice ......................................... 162
Sjena (White Balance)  ...................... 114
Snimanje objekata u pokretu 
\ ......... 47
Snimanje s odgodom  .......................... 57
Snimljeni pikseli  .......................... 31, 111
Spajanje stampaca  ............................. 87
sRGB ................................................ 119
Stampaj sve  ........................................ 90
Stampanje ........................................... 82
Standardne postavke  ........................ 178
Standardni odabir  ............................... 33
Stanjenje (Digitalni Filter) .................... 73
Stupanj kvalitete  ......................... 31, 112
Stupanj svjetlosti LCD monitora ........ 171
Surf i snijeg 
i ................................... 48
Svijeæe 
D ........................................... 48
Svijetla .............................................. 110
Svjetlo podruèje  ................................ 163
Svjetlo žarulja 
(Balans bijelog)  ................................. 114
Svjetlost (Digital Filter)  ........................ 73
Svjetsko vrijeme ................................ 167
T
Tekst 
B ............................................... 48
Televizijski prijemnik  ........................... 72
Ton snimke  ....................................... 110
Toplina boje  ...................................... 115
Transfer Mode  .................................... 86
Trazilo ........................................... 20, 39
Trenutni pregled ................................ 173
b (Prioritet okidaèa) opcija .............. 136
U
Ugraðena bljeskalilca .................. 51, 150
Upozorenje ekpozicije ....... 137, 139, 141
Upravljanje izbornikom  ....................... 98
USB zica  ............................................. 85
Uzastopne snimke k ................... 123
Uzastopni autofokus  ......................... 127
Uzastopno snimanje  ................... 55, 104