Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
206
6
Doda
tak
GARANCIJA
Sve PENTAX kamere kupljene redovnim trgovinama garantiraju se od kvara materijala ili
izrade dvanaest mjeseci od datuma kupnje. Popravak æe biti pružen i pokvareni dijelovi
zamjenjeni besplatno u tom roku ako oprema ne pokazuje znakove udara, ošteæenja vodom
ili pijeskom, nepravilnog rukovanja, kemijske korozije ili korozije baterija, rukovanja koje nije
u skladu s uputstvima o korištenju ili popravka u neovlaštenom servisu. Proizvoðaè ili njegov
ovlašteni predstavnik nisu odgovorni za popravke i izmjene osim onih koje su pismeno
odobrili, niti æe biti odgovorni za štetu ili gubitak ili odgodu korištenja koja rezultira dirketno ili
indirektno, bez obzira je li šteta prouzrokovana defektnim materijalom, izradom ili bilo èim
drugim. Odgovornost proizvoðaèa ili njegovog predstavnika je time strogo ogranièena po
svim garancijama, bilo izreèenim ili predloženim, na zamjenu dijelova kao što je ovdje
opisano. Povrat troškova za popravke u servisu koje ne autorizira PENTAX nikad nije moguæ.
Postupak za vrijeme 12-mjeseène garancije
Bilo koji PENTAX koji se pokaže kao defektan za vrijeme 12-mjeseène garancije mora se
vratiti u prodavaonicu u kojoj je kupljen ili proizvoðaèu. Ako nema predstavništva proizvoðaèa
u Vašoj državi, pošaljite direktno proizvoðaèu i platite poštarinu. U ovom sluèaju, trajati æe
duže vrijeme da Vam se oprema vrati zbog kompliciranih carinskih procedura. Ako je oprema
pod garancijom, popravci i dijelovi neæe se naplatiti i opremu æemo Vam vratiti nakon
popravka. Ako oprema nije pod garancijom, standardne cijene popravka i dijelova biti æe
naplaæene. Poštarinu plaæa vlasnik. Ako ste PENTAX kupili izvan države u kojoj ga želite
servisirati za vrijeme garancije, standardna poštarina i cijene popravka mogu se naplatiti od
strane proizvoðaèa ili njegovog predstavnika u toj državi. Bez obzira na to, Vaš PENTAX
vraæen proizvoðaèu biti æe popravljen besplatno, u skladu s ovom garancijom. No, u svakom
sluèaju, poštarina i troškovi carine mora platiti pošiljatelj. Da dokažete datum kupnje,
saèuvajte originalni raèun koji ste dobili kod kupnje barem godinu dana. Prije nego pošaljete
opremu na servis, provjerite da je šaljete u servis koji proizvoðaè autorizira za popravke, osim
ako je šaljete direktno proizvoðaèu. Uvijek tražite procjenu za troškove popravka i tek nakon
što prihvatite troškove popravka dajte servisu dozvolu da izvrši popravke.