Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
19
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
  Prikaz histograma
1
Kvaliteta snimanja (Vrsta dokumenta snimke)
2
Broj datoteke i dokumenta snimke (str.172, str.173)
3
Ikona zaštite (str.80)
4
Histogram (str.163)
• Podruèje gdje je ekpozicija prevelika, svijetli ako je [Bright Portion] upozorenje 
ukljuèeno na [Plybk dsply mthd] u [Q Playback] izborniku. (str.163)
• Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
mn) kod prikaza histograma da pomaknete 
položaj histograma gore ili dolje.
100-0046
100-0046
100-0046
1
2
4
3