Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
208
6
Doda
tak
Informacije o deponiranju za korisnike
1. U Europskoj Zajednici
Ako je proizvod oznaèen ovim znakom, to znaèi da se korišteni elektrièki/
elektornièki proizvodi ne smije mješati s obiènik kuæanskim smeæem. 
Postoje posebna mjesta za skupljanje takvi proizvode.
Korištenom elektriènom/elektronskom opremom mora se rukovati posebno u 
skladu s zakonima koji zahtjevaju posebno rukovanje, skupljanje i recikliranje 
ovih proizvoda.
Nakon prihvaæanja od strane država èlanica, privatna domaæinstva unutar EU 
država mogu vratiti njihove elektriène/elektronske ureðaje odreðenim 
pogonima za skupljanje besplatno.* U nekim državama lokalni prodavaèi mogu 
takoðer natrag uzeti stare proizvode besplatno ako kupite slièni novi.
*Molimo kontaktirajte lokalne autoritete za više detalja.
Ako ovaj proizvod ispravno deponirate pomažete da otpad proðe potrebni 
postupak, skupljanje i reciklažu i tako sprijeèi negative efekte na okoliš i ljudsko 
zdravlje do kojih može doæi kod nepravilnog rukovanja otpadom.
2. U državama izvan EU
Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte lokane autoritete i pitajte ih 
koja je pravilna metoda.
Za Švicarsku: Korišteni elektrièni/elektronski ureðaji mogu se besplatno vratiti 
prodavaèima, èak i ako ne kupite novi proizvod. Dodatni popgoni su objavljeni 
na www.swico.ch ili www.sens.ch.