Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
20
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
Indikatori trazila
1
AF okvir (str.39)
2
Centar okvira za mjerenje (str.132)
3
AF toèka (str.124)
4
Status bljeskalice (str.51)
Pojavi se kad je bljeskalica spremna i trepti kad je koristenje bljeskalice preporuceno, a nije odabrano.
5
Opcija uzastopnog snimanja (str.123)
Pojavi se kad je [AF Mode] u [A Rec. Mode] na k (Uzastopne snimke).
6
Ikona za opcije slike (str.47)
Prikazana je ikona za opciju slike koja se koristi.
\ (objekt u kretnji), q (makro), = (portret), U (normalna opcija I), . (portret noæne scene), 
s (pejsaž)
7
Ikona opcije filma (str.47)
Pojavi se kod snimanje u opcji scene.
8
Indikator fokusa (str.44)
Pojavi se kad je snimka u fokusu.
9
Brzina okidaèa (str.136)/Potvrda osjetljivosti
Brzina okidaca kod snimanja ili promjene (potrcrtana kad se brzina okidaca moze promjeniti 
e-izbornikom).
Osjetljivost je odabrana kad je [OK btn when shooting] na [Confirm Sensitivity] i kad je 
4 gumb 
pritisnut. (str.122)
10
Vrijednost otvora blende (str.138)
Otvor blende kod snimanja ili promjene (potcrtan kad se otvor blende moze promjeniti e-izbornikom).
1
4
5
6
14
13
15
8
7
9
10
11
12
2
3
1