Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
21
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
11
EV Kompenzacija (str.143)
Pojavi se kad je EV kompenzacija moguca ili se koristi.
Polako trepti kad kompenzira bljeskalicu.
Brzo trepti kad kompenzira ekspoziciju i bljeskalicu
Prilagodena vrijednost pojavi se na mjestu na kojem je prikazan preostali broj snimaka
12
Broj preostalih snimaka/EV kompenzacija
Prikazuje broj preostalih snimaka pri trenutnoj kvaliteti i odabranom broju piksela snimke.
Prikazuje broj preostalih snimaka pri uzastopnom snimanju. (str.102)
Vrijednost EV kompanzaije pojavi se kad se mjenja EV kompenzacija. (str.135)
Razlika izmedu pravilne ekspozicije pojavi se akoje opcija ekspozicije na a. (str.140)
13
Rucni fokus (str.128)
Pojavi se kad je rucni fokus na \.
14
Upozorenje ISO osjetljivosti (str.118)
Pojavi se kad je vrijednost upozorenja premasena.
15
Indikator AE kljuca(str.144)
Pojavi se kad je vrijednost AE zakljucana.
• Crveni pokazatelj na AF toèci koji koristi za autofokus posvijetli preko snimke kad 
okidaè pritisnete do pola. (str.124)
• Kad je [OK btn when shooting] na [Confirm Sensitivity] u [A Custom Setting] izborniku, 
pritisnite 
4 gumb da prikažete osjetljivost na tražilu. (str.122)