Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
22
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
Slijedece informacije prikazane su na LCD izborniku na vrhu kamere.
indikatori LCD izbornika
1
Brzina okidaca (str.136)
5
Informacije o toèci AF (str.124)
2
Vrijednost otvora blende (str.138)
Bez indikatora : Automatski
3
Opcija bljeskalice (str.51)
V
: Odabir
b
: Ugradena bljeskalica je spremna
(kad trepti, bljeskalica bi se morala 
koristiti ili se koristi nepravilna leca)
M
: Centar
6
AE mjerenje (str.132)
Bez indikatora :  Mjerenje multi-
segmenta
a
: Bljeskalica islkljucena
E : Automatsko praznjenje
M
: Centrirano 
mjerenje
>
: Ukljucena redukcija crvenog oka 
kod bljeskalice
N
: Mjerenje 
tocke
4
Opcija za uzastopno snimanje (str.104)
7
Automatsko zagradivanje (str.147)
9
: Snimanje pojedinacnih snimki
8
Balans bijelog (str.114)
(Nije prikazano kad je odabrano automatsko) 
j
: Uzastopno snimanje
g
: Snimanje s odbrojavanjem
9
Pokazatelj baterije
h
: Snimanje s daljinskim 
upravljacem
10
EV Kompenzacija (str.143)
11
Broj preostalih snimaka/
Vrijednost EV kompenzacije/PC (Pb)
(PC = osobno racunalo (pohrana), 
Pb = PictBridge)
1
3
4
2
9
8
7
11
10
6
5