Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
2
Poèetak korištenja
Ovo poglavlje objasnjava koji su koraci od kupnje kamere do snimanja. 
Procitajte i pratite uputstva.
Stavljanje rucke ................................................................................ 24
Umetanje baterije  ............................................................................. 25
Umetanje/vaðenje SD memorijske kartice ..................................... 29
Ukljuèivanje i iskljuèivanje kamere  ................................................ 32
Pocetni odabir  .................................................................................. 33
Stavljanje lece  .................................................................................. 37
Namjestanje dioptrije trazila  ........................................................... 39