Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
25
2
Poèe
tak kor
tenja
Umetanje baterije
Umetnite baterije u kameru. Koristite dvije CR-V3 ili cetiri AA Ni-MH baterije, AA litijske 
baterije, ili AA alkalinske baterije.
1
Pomaknite i držite polugu za 
otvaranje poklopca bateije kao 
sto je prikazano na slici (
1), 
i pomaknite poklopac baterije 
prema leæi (
2), te ga zatim 
podignite i otvorite.
2
Umetnite baterije u odvoarajucem 
smjeu ovisno o +/- indikatorima na 
kucistu baterije.
Ova kamera je u paketu s AA alkalinskim baterijama koje su za provjeravanje 
funkcionalnosti kamere, no postoje i druge vrste baterija koje se mogu koristiti. Pogledajte 
“Baterije” (str.26) za detaljne informacije o baterijama i njihovom korištenju.
• CR-V3, AA litijske baterije i AA alkalinske baterije koje se mogu koristiti s ovom 
kamerom ne mogu se puniti.
• Ne otvarajte poklopac baterije i ne vadite baterije kad jekamera ukljucena.
• Izvadite baterije kad necete kameru koristiti duze vrjeme. Baterije mogu procuriti.
• Ako su postavke za datum i sat izbrisane kad stavite nove baterije nakon duzeg 
vremena, pratite upute za “Biranje datuma i sata”. (str.35)
• Baterije umetnite ispravno. Ako neispravno umetnete baterije, moze doci do kvara 
kamere. Obrisite elektrode na baterijama prije nego ih umetnete.
• Zamjenite sve baterije istovremeno. Nemojte mjesati vrste ili tipove baterija, ili nove 
i stare baterije.
2
1