Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
28
2
Poèe
tak kor
tenja
Preporuèamo korištenje K-AC10 adaptera za struju (dodatna oprema) kad koristite LCD 
monitor na duže vrijeme ili kad kameru spajate na Vase racunalo.
1
Provjerite da je kamera iskljucena prije nego otvorite poklopac 
nastavka za struju.
2
Spojite nastavak za struju na Vasoj kameri i adapter za struju.
3
Spojite žicu adaptera na adapter.
4
Ukljuèite utikaè adaptera u struju.
Korištenje adaptera za struju (dodatna oprema)
• Prije nego ukljucujete ili iskljucujete adapter za struju, provjerite da je kamera iskljucena.
• Provjerite da su sve zice dobro ukopcane izmedu kamere, adaptera za struju, utikaca 
i uticnice. SD memorijska kartica i informacije na njoj biti ce ostecene ako kameru 
iskljucite za vrijeme snimanja ili citanja informacija.
• Proèitajte uputstva za za korištenje za K-AC10 adapter prije nego ga koristite.
• Punjive baterije u vasoj kameri nece se puniti kad kameru spojite na adapter za struju.
1
2
3
4