Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
31
2
Poèe
tak kor
tenja
Odaberite broj piksela (velicinu) i kvalitetu snimke (stupanj kompresije informacija) snimki 
ovisno o tome kako ih namjeravate koristiti.
Snimke vece velicine ili s više E èišæe su kod štampanja. Broj snimki koje možete snimiti 
(broj snimki koje mogu biti snimljene na SD memorijsku karticu) bude manji sto su veæe 
velicine dokumenata.
Kvaliteta snimke ili stampane slike ovisi o stupnju kvalitete, rezoliciji stampaca i broju drugih 
faktora, tako da ne morate odabrati vise od potrebnog broja piksela. Na primjer, za stampanje 
slike velicine razglednice, 
R (1536×1024) je dovoljno. Odaberite pravilnu vellicinu 
snimanja ovisno o svrsi.
Odaberite pravilni broj snimljenih piksela i kvalitetu snimanja na [A Rec. Mode] izborniku.
1 Odreðivanje broja snimljenih piksela (str.111)
1 Odreðivanje stupnja kvalitete (str.112)
  Snimljeni pikseli, stupanj kvalitete i procjena kapaciteta cuvanja snimki
• Tabela iznad prikazuje procjenu kapaciteta cuvanja snimki i trajanja snimljenog filmsok 
zapisa kod koristenja SD memorijske kartice s 128 MB.
• Vrijednosti iznad mogu ovisiti o subjektu, uvjetima snimanja, opcijama snimanja, 
SD memorijskoj kartici, itd.
Snimljeni pikseli i stupanj kvalitete
Stupanj kvalitete
Snimljeni pikseli
|
C
Najbolja
D
Bolja 
E
Dobra
P
(3008×2008)
11
(3008×2000)
34
70
117
Q
(2400×1600)
51
96
161
R
(1536×1024)
106
173
271