Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
32
2
Poèe
tak kor
tenja
Ukljuèivanje i iskljuèivanje kamere
1
Pomaknite glavni gumb na [ON] 
polozaj.
Kamera ce se ukljuciti.
Pomaknite glavni gumb na [OFF] polozaj da 
iskljucite kameru.
• Uvijek iskljucite kameru kad je ne koristite.
• Kamera se automatski iskljuèi kad kameru ne koristite odreðeno vrijeme. Kad se 
kamere iskljuèi automatski, ponovno je ukljuèite ili uèinite jedno od navedenog.
• Pritisnite okidaè do pola.
• Pritisnite Q gumb.
• Pritisnite M gumb.
• Kao standardna postavks, kamera se iskljuèi nakon 1 minute nekativnosti. 
Možete promjeniti ovu postavku s [Auto Power Off] na [H Set-up] izborniku. (str.172)