Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
34
2
Poèe
tak kor
tenja
4
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
n).
Pokazatelj se pomièe na [W].
5
Pritisnite èetvrosmjerni upravljaè (
op) da odaberete grad.
6
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
n).
Pokazatelj se pomakne na DST (ljetno vrijeme).
7
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite O (On) 
ili P (Off).
8
Pritisnite 
4 gumb.
Izbornik za datum i sate biti æe prikazan.
Kad je odabran pogrešni jezik
Pratite postupak niže da prikažete ekraz za odabir jezika i idite na Korak 2 na str.33 
da ponovno odaberete jezik.
1
Iskljuèite kameru i ponovno je ukljuèite.
2
Pritisnite 
3 gumb.
3
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p) dva puta.
4
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
n) pet puta.
5
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p) jedan put.
Izbornik za datum i sate biti æe prikazan.