Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
36
2
Poèe
tak kor
tenja
7
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
p).
Okvir se pomakne na mjesec.
8
Pomoæu èetverosmernog upravljaèa (
mn) odaberite mjesec.
Odaberite dan i godinu na isti nacin.
Sada odaberite vrijeme.
Ako odaberete [12h] u koraku 4, postavka ce se poromjeniti s jutra and poslijepodne, 
ovisno o vremenu.
9
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera je spremna za slikanje. Ako ste odabrali datum i sat na izborniku. 
Ekran ce natrag prikazati [H Set-up] izbornik. Jos jednom pritisnite 
4 gumb.
Mozete otkazati proces biranja i poceti s snimanje za vrijeme odabira pocetnik postavki 
ako pritisnete 
3 gumb. U tom slucaju, izbornik «Pocetne postavke» pojaviti ce se 
opet iduci puta kad ukljucite kameru.
• Kad dovršite odabir postavki i pritisnete 4 gumb, sat na kameri doðe na 00 sekundi. 
Da namjestite toèno vrijeme, pritisnite 
4 gumb kad signal toènog vremena 
(na televiziju ili radiju) doðe ne 00 sekundi.
• Mozete promjeniti odabir jezika i datuma i sata pute izbornika. (str.166, str.170)
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel