Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
39
2
Poèe
tak kor
tenja
Namjestanje dioptrije trazila
Namjestite trazilo da odgovara Vasem vidu.
Ako je tesko vidjeti cisto kroz trazilo, pomaknite polugu za namjestanje doiptrije na stranu.
Dioptriju mozete podesiti s —2.5m
-1
 do +1.5m
-1
.
1
Pogledajte kroz trazilo i usmjerite 
kameru prema dobro osvjetljenom 
objektu. Pomaknite polugu za 
namjestanje diptrije lijevo ili desno.
Namjestajte dioptiju sve dok AF okvir u trazile 
nije fokusiran.
• Okular je spojen na trazilo kad kamera napusti 
tvornicu. Dioptrija se moze prilagoditi ako je okular 
spojen na trazilo. No, lakse je prilagodti dioptriju 
ako okular skinere. Da skinete okular, podiginte 
jednu njegovu stranu i povucite prema sebi.
Da spojite Fo okular, podesite da s utorima na 
tražilu i gurnite u položaj.
• Ako je teško vidjeti snimku u tražilu èak i kad ste 
podesili dioptriju, koristire adapter za ispravku 
dioptrije leæe M. No, okular se mora skinuti da bi 
ste koristili ovaj adapter. (str.188)
AF okvir