Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
3
Osnovne operacije
Ovo poglavlje objašnjava osnovne operacije za snimanje odabirom 
opcije za snimanje (automatska slika ili normalna opcija — bljeksalica 
ISKLJUÈENA) da osigura uspjesno snimanje.
Za informacije o naprednim funkcijama i postavkama za snimanje, 
pogledate poglavlje 4 i nadalje.
Osnovne operacije snimanja  .......................................................... 42
Odabir odgovarajucih opcija snimanja za  scene ......................... 47
Korištenje zum leæe  ......................................................................... 50
Korištenje ugraðene bljeskalice  ..................................................... 51
Ostale opcije snimanja  .................................................................... 55
Pregled snimki  ................................................................................. 65
Spajanje kamere na AV opremu  ..................................................... 72
Mjenjanje snimki filterima  ............................................................... 73
Brisanje snimki  ................................................................................ 76
Odabir postavki stampanja (DPOF) ................................................ 82
Stampanje pomocu PictBridge-a .................................................... 85