Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
42
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Osnovne operacije snimanja
Kako drzite kameru veoma je vazno kod snimanja.
• Kameru drzite cvrsto, s obje ruke.
• Lagano pritisnite okidac kad snimate.
Drzanje kamere
• Da smanjite tresenje kamere, naslonite tijelo ili kameru na cvrsti objekt, kao na primjer 
stol, drvo ili zid.
• Lako postoje individualne razlike medu fotografima, brzine okidaca za rucnu kameru je 
obicno 1/(fokusna duljina ×1.5). Na primjer, brzina je 1/75 sekunde za fokusnu duljinu 
od 50mm i 1/150 sekunde za 100 mm. Stativ se može koristiti ze brzine sporije od ovih.
• Kad koristite telegrafsku lecu, preporuca se stativ koji je tezi od ukupne tezine kamere 
i lece da sprijecite tresenje kamere.
Vodoravni polozaj
Okomiti polozaj